Nền tảng công nghệ tương tác và Phương pháp học tập thích nghi


EPC hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và cung cấp các khóa đào tạo Tiếng anh, Toán và Khoa học bằng Tiếng anh cho nhiều đối tượng học viên bao gồm trẻ em và học sinh các cấp; các khóa học Tiếng anh giao tiếp, Tiếng anh kĩ thuật và quản lí dành cho doanh nghiệp.

Với sự diễn ra mạnh mẽ của thời đại công nghệ 4.0 trên toàn cầu, chúng tôi là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng nền tảng công nghệ dạy và học tiên tiến nhất, mang đến cho học viên, phụ huynh và giáo viên những trải nghiệm đột phá. Nền tảng của EPC không chỉ hỗ trợ học viên học tập thuận tiện hơn, mà còn rèn luyện các kĩ năng thiết yếu trong hội nhập toàn cầu như kĩ năng tự học, kĩ năng làm việc nhóm, khả năng sáng tạo và tư duy phản biện.

Học tập thích nghi là phương pháp giáo dục hiện đại cho phép người học được tiếp cận với những nội dung giảng dạy phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng học tập của mình thông qua hệ thống trực tuyến. Năm bắt được xu hướng đó, EPC không ngừng phát triển những học liệu, bài tập và phương pháp giảng dạy đa dạng trong từng khóa học trực tuyến để việc học đạt hiệu quả cao nhất cho mỗi cá nhân riêng biệt.